INTEGRITETSPOLICY

Ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjemaet inkl. å krysse av for at du ønsker tilsendt informasjon vil de persondata du frivillig oppgir behandles av arrangørene av Juletrelunsjen.

I samsvar med din forespørsel om informasjon, kan arrangørene av Juletrelunsjen nevnt over, be deg sende personlig informasjon. Å oppgi personopplysninger er frivillig. All behandling av personopplysninger gjøres for å hjelpe oss med å forbedre og tilpasse våre tjenester til deg, samt forbedre og utvikle vår markedsføring, administrasjon, produkter og tjenester innen vår virksomhet.
Persondata blir behandlet i samsvar med disse personvernreglene og gjeldende lokale integritets- og datavernlover.


AVMELDING

Dersom dine persondata endres eller dersom du ikke lenger ønsker våre tjenester, vennligst gi oss beskjed. Vi vil da korrigere, oppdatere eller fjerne dine data. Dette gjøres ved å skrive til system.no@hydro.com
Du må tydelig oppgi ditt navn, e-postadresse og firmanavn.
Vi gjør alle nødvendige tiltak for å beskytte dine opplysninger både online og offline.


PERSONOPPLYSNINGER

Arrangørene av Juletrelunsjene selger ingen persondata, e-postadresser eller telefonnummer som samles inn via denne websiden. Vi deler heller ikke informasjonen med andre organisasjoner som ikke er direkte tilknyttet Juletrelunsjen.


KONTAKT WEBSIDEN

Dersom du har spørsmål vedrørende denne integritetspolicyen, bruken av websiden eller dine forbindelser med websiden kan du kontakte:

Hydro Building Systems
Markedsavdelingen
Pb. 34
2027 Kjeller
system.no@hydro.com
Telefon +47 63 89 21 00