INTEGRITETSPOLICY

Arkitektinfos julevent är ett informations-, marknadsförings- och trivselsevent för byggbranschens arkitekter, projektörer och föreskrivare. Evenemanget samarrangeras med flera leverantörer som finns angivna på arkitektinfo.com.

Personuppgifter
För att kunna anordna evenemanget behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, firmanamn och adress, e-postadress, befattning och mobiltelefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka inbjudningar till evenemanget, veta vem som anmäler sig, säkerhetsställa att rätt målgrupp deltar i evenemanget, hantera bokningarna, skicka bokningsbekräftelse, eventuella påminnelse samt övrig viktig information om arrangemanget, och kontakta vinnarna av tipspromenaden.

Marknadsföringsinformation
Medlemmarna har möjlighet att ge sitt samtycke om att få särskild marknadsföringsinformation från arrangörerna genom att kryssa i ”önskar information ifrån” rutor. Då kan man bli kontaktad av valda arrangörer med t.ex. produktinformation eller nyhetsutskick. Valda arrangörerna kommer därmed att spara personuppgifterna i sina egna databaser och CRM-system

Fotografering
Evenemanget fotograferas och bilderna används för att pryda bokningssajten www.arkitektinfo.com, i våra utskick om evenemanget till registrerade och presumtiva medlemmar, på arrangörernas hemsidor, nyhetsbrev, presentationer och sociala medier där eventet marknadsförs.

Informationskälla
Vi har fått dina uppgifter genom att du har anmält dig frivilligt till arkitektinfo.com.

Behandling av personuppgifter
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning för att kunna bedriva eventet. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du deltar i eventet dock max tre år efter ditt senaste besök.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med samtliga arrangörer i respektive land, samt med vår leverantör av bokningssajten, Daily Kommunikation AB. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Arrangörerna av Jullunchen säljer inte några personuppgifter eller bilder som samlas in på denna webbplats. Vi delar inte heller denna information med andra organisationer som inte är direkt anslutna till Jullunchen.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Laurent Heindorff, Hydro Building Systems Sweden AB (orgnr. 556114-5698), Metallvägen 5, 57481 Vetlanda. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på laurent.heindorff@hydro.com eller telefon +46 383 942 00.

Du når vårt dataskyddsombud på lars.haglund@hydro.com eller telefon +46 383 942 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.